A SOLIDARIEDADE SENTA NA BANCADA x Boti

Dou pulo a este escrito do meu compa Boti (en galego e castellano) ao respeito do juízo a 5 solidárias da XIII Marcha á Prisom de Teixeiro (*), do que, este gaviero, já vos falara há tempo nesta minha bitácora

O vindeiro mércores, 25 de novembro, nos xulgados da Coruña sentan na bancada do acusados cinco solidarias coas persoas presas, a fiscalía pide penas de cárcere que van desde un ano e seis meses ata tres anos á persoa convocante.

Os feitos ocorreron en xaneiro de 2013, fai xa case oito anos, nunha marcha ao cárcere de Teixeiro. A nosa pretensión era denunciar a situación que viven as persoas presas: torturas, asasinatos, malleiras, abusos, amontoamento, réximes especiais FIES, dispersión, desasistencia médica, represión ás familiares e amigas das persoas presas …

Todos os anos, desde fai mais de vinte, realízase esta marcha. Queremos resaltar que sempre a presenza dos corpos represivos é brutal (garda civil, policía nacional, antidisturbios, secretas) superando en moitas ocasións o número de persoas concentradas.

A tensión chéirase no ambiente, desde a nosa chegada somos observadas, inspeccionadas, espiadas, gravadas, identificadas, ultraxadas, dirixidas, sometidas á lei, reguladas, escrituradas, sermoneadas, verificadas, clasificadas, censuradas , ordenadas, rexistradas, amoestadas, multadas, previdas, castigadas, estafadas, reprimidas, maltratadas,… e agora, xulgadas e condenadas.

Ese ano concentráramonos ao redor dun centenar de persoas e, como todos os anos, o talante dos corpos represivos foi intimidador; en anteriores ocasións picárannos os pneumáticos dos nosos vehículos. Despois de que varias compañeiras ofrecéranse voluntarias para vixiar os coches, o resto dirixímonos en marcha cara á prisión, sempre baixo a estreita vixilancia dos corpos de “seguridade”.

Á nosa chegada varias compañeiras dispuxéronse, como vén facendo todos os anos, a lanzar uns foguetes (artificios pirotécnicos); a finalidade é que as persoas presas saiban da nosa presenza. Nese momento a policía de forma brutal e prepotente abalanzáronse sobre as compañeiras e produciuse un tumulto no que foron identificadas varias persoas.

Oito anos despois esas persoas son procesadas con peticións desproporcionadas que inclúen condenas de prisión.

A solidariedade! ese é o delito e todas somos culpables, todas as que rexeitamos este sistema punitivo, opresor e explotador, as que queremos que todas sexamos libres fora desta sociedade-cárcere; todas estamos a nos poñer no lugar no que a “lei” concibe a culpa, cos nosos posicionamentos estamos a adquirir diante deles a condición de culpabilidade.

Ningunha de nós é inocente e sería un erro identificarse con este concepto, todas somos culpables, estamos na súa lista de futuras persoas presas, só é uestión de tempo, ninguén está á marxe da súa represión, dos seus códigos, das súas leis. Poida que mañá sexas tu a persoa presa ou perseguida, que cambien a túa vida completamente.

Calquera individualidade, grupo ou colectivo disidente converteuse no albo do seu punto de mira.

Están a cazarnos como a moscas!

Destruír e, se non é posible, neutralizar a nosa capacidade de mobilización social e de denuncia é un dos seus obxectivos.

Por iso mesmo faise imprescindible non ceder na nosa loita e mostrar a nosa solidariedade coas persoas represaliadas e con quen sentan agora na bancada esixindo a súa total absolución.

Boti.

—————

(*) Nota do Gaviero.- Sinaladamente nesses anos as denúncias por maltratos a presas nos macrocárceres de Teixeiro e A Lama foram quantiosas. No velho blogue de Abordaxe fica constância.

(en castellano)


LA SOLIDARIDAD SE SIENTA EN EL BANQUILLO x Boti

Este miércoles, 25 de noviembre, en los juzgados de A Coruña se sientan en el banquillo de los acusados cinco solidarias con las personas presas, la fiscalía pide penas de cárcel que van desde un año y seis meses hasta tres años a la persona convocante.

Los hechos ocurrieron en enero de 2013, hace ya casi ocho años, en una marcha a la cárcel de Teixeiro. Nuestra pretensión era denunciar la situación que viven las personas presas: torturas, asesinatos, palizas, abusos, hacinamiento, regímenes especiales FIES, dispersión, desasistencia médica, represión a las familiares y amigas de las personas presas …

Todos los años, desde hace mas de veinte, se realiza esta marcha. Queremos resaltar que siempre la presencia de los cuerpos represivos es brutal (guardia civil, policía nacional, antidisturbios, secretas) superando en muchas ocasiones el número de personas concentradas.

La tensión se huele en el ambiente, desde nuestra llegada somos observadas, inspeccionadas, espiadas, grabadas, identificadas, ultrajadas, dirigidas, sometidas a la ley, reguladas, escrituradas, sermoneadas, verificadas, clasificadas, censuradas , ordenadas, registradas, amonestadas, multadas, prevenidas, castigadas, estafadas, reprimidas, maltratadas,… y ahora, juzgadas y condenadas.

Ese año nos concentráramos alrededor de un centenar de personas y, como todos los años, el talante de los cuerpos represivos fue intimidador; en anteriores ocasiones nos habían pinchado los neumáticos de nuestros vehículos. Después de que varias compañeras se ofrecieran voluntarias para vigilar los coches, el resto nos dirigimos en marcha hacia la prisión, siempre bajo la estrecha vigilancia de los cuerpos de “seguridad”.

A nuestra llegada, varias compañeras se dispusieron, como se viene haciendo todos los años, a lanzar unos cohetes (artículos pirotécnicos); la finalidad es que las personas presas sepan de nuestra presencia. En ese momento la policía de forma brutal y prepotente se abalanzaron sobre las compañeras y se produjo un tumulto en el que fueron identificadas varias personas.

Ocho años después esas personas son procesadas con peticiones  desproporcionadas que incluyen condenas de prisión.

La solidaridad! ese es el delito y todas somos culpables, todas las que rechazamos este sistema punitivo, opresor y explotador, las que queremos que todas seamos libres fuera de esta sociedad-cárcel; todas estamos poniéndonos en el lugar en el que la “ley” concibe la culpa, con nuestros posicionamientos estamos adquiriendo ante ellos la condición de culpabilidad.

Ninguna de nosotras es inocente y sería un error identificarse con este concepto, todas somos culpables, estamos en su lista de futuras personas presas, solo es cuestión de tiempo, nadie está al margen de su represión, de sus códigos, de sus leyes. Puede que mañana seas tu la persona presa o perseguida, que cambien tu vida completamente.

Cualquier individualidad, grupo o colectivo disidente se ha convertido en el blanco de su punto de mira.

Nos están cazando como a moscas!

Destruir y, si no es posible, neutralizar nuestra capacidad de movilización social y de denuncia es uno de sus objetivos.

Por ello mismo se hace imprescindible no ceder en nuestra lucha y mostrar nuestra solidaridad con las personas represaliadas y con quienes se sientan ahora en el banquillo exigiendo su total absolución.

Boti.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s